Kära unge man! Din kropp är din, och INGEN har rätt att kränka dig. Ingen har ens rätt att se din kropp naken […]
På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison