De senaste tolv åren har jag varit verksam inom arbetsmarknadstjänster i flera organisationer. Det jag trivts bäst med är att leda människor i grupp och enskilt, att utveckla metoder och skapa användbara verktyg i ett dynamiskt och kreativt samspel som föder fram en växande tro på den egna förmågan och de egna möjligheterna. Jag älskar att överbevisa en tvivlande deltagare om att hon faktiskt äger något som är värt att skriva om sitt CV för och som får henne att ta den där kontakten med sin kommande arbetsgivare.

Att vara coach, är att ha ett av de mest givande jobb man kan ha. Att få hjälpa till att höja människors självkänsla är oerhört meningsfullt. Min övertygelse är att varje människa har något att bidra med och jag ger aldrig upp hoppet om att hitta just det.

På Eductus AB har jag arbetat med grupper och individer av nyanlända. Varje dag handlade arbetet om att förstå och kommunicera över gränser, språkgränser och kulturella gränser. Ofta har mina deltagare svåra erfarenheter i bagaget. En förmåga att lyssna och vara lyhörd för det outtalade är då viktigt.

På Arbetsförmedlingen coachade jag alla slags arbetssökande i samtal och i gruppseminarier. I det arbetet är jag en inspiratör som vill entusiasmera. Jag ingick i en grupp coacher som hade fantastiskt roligt ihop när vi arbetade fram våra workshops för arbetssökande m.m. Det är kul att se hur ett projekt växer fram och förbättras mer och mer när varje individ i gruppen lägger fram sina förslag och idéer.

På Work for you AB arbetade jag med långtidsarbetslösa från en mängd olika bakgrunder. Vem som helst kan bli arbetslös. Det är alla från chefer och personalvetare till nyutexaminerade gymnasister, och många som saknar en fullständig utbildning, många med olika diagnoser och behov av extra stöd. En brokig skara av underbara individer!

Efter dessa har jag jobbat på Academicum, Arbetslivsresurs, Miroi och Guldjobbet. Ibland har jag varit chef, ibland coach och ibland både och.

Ändå är jag nog en livscoach mer än en karriärcoach. Precis som med teaterregi vill jag se helheten, inte bara detaljerna. Jobbet är en viktig del av livet, men inte den viktigaste. Relationer och välbefinnande är för mig grunden, både på jobbet och i livet i stort. Man ska ha roligt när man jobbar. Annars infekteras hela livet av vantrivsel. Jag vet, för jag har varit där också.

Jag har en holistisk grundsyn på hälsa och välbefinnande. Kropp och själ hör ihop, liksom arbete och fritid. Livet är stort och rikt, men kort. Vi måste skapa rum för det som får oss att må bra, det som ger oss glädje.

Vill du anlita mig som coach? Kontakta mig!