Att ta fram material och utveckla nya metoder är något jag gjort sedan jag var liten. Jag gillar att se helheten och ta ett övergripande grepp över en verksamhet, strukturera och planera, vara kreativ och improvisera, testa och leka fram idéer och koncept som fungerar. Det är nog av den anledningen jag valde att utbilda mig till regissör.

Jag har tagit fram audioprodukter, videor, e-böcker, e-kurser, webbplatser, nyhetsbrev, säljbrev och presentationer, skrivit manus och kursupplägg, skapat omslag och design med mera. Här är några exempel på vad jag gjort:

comments