Att ta fram material och utveckla nya metoder är något jag gjort sedan jag var liten. Jag gillar att se helheten och ta ett övergripande grepp över en verksamhet, strukturera och planera, vara kreativ och improvisera, testa och leka fram idéer och koncept som fungerar. Det är nog av den anledningen jag valde att utbilda mig till regissör.

Jag har tagit fram audioprodukter, videor, e-böcker, e-kurser, webbplatser, nyhetsbrev, säljbrev och presentationer, skrivit manus och kursupplägg, skapat omslag och design med mera. Bilderna nedan är omslag till en serie ljudfiler i ett audioprogram som jag gjorde som egenföretagare.

En ljudfil från mitt audioprogram finns här: Fånga dagen

Som anställd i olika organisationer har jag även skapat och utvecklat material och metoder för arbetssökande grupper och individer, till föreläsningar, seminarier och samtal. När jag var gruppchef i ett större företag arbetade jag i ett litet team av gruppchefer med en förnyelse och utveckling av företagets materialbank för coacher och konsulter.