Här är en till som inser sångens betydelse! Och ibland är det inte solostämman som är viktigast. Linda Lijefelt driver “Mitt nya liv” […]
På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison