I sexan blev jag mobbad. Jag fick tåla hårda slag och sparkar, mulningar, förolämpningar, hån och utfrysning, blev vald bland de sista i […]
På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison