Den första semesterdagen är snart slut och jag börjar sakta hitta mig själv igen. Disken breder ut sig över alla ytor i köket, […]
På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison