När jag var mitt uppe i mina studier hände det alltför ofta att jag satt och nickade till över kurslitteraturen. Så jag slumrade […]
På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison