Hur man gör en video om personlig utveckling

posted in: Ingelas blogg | 0

Det är väldigt roligt att spela in video. Men inte alltid lätt. Kanske kan denna instruktionsvideo vara till hjälp…?? 😉

[embedplusvideo height=”365″ width=”600″ standard=”http://www.youtube.com/v/knpDcW8wcS4?fs=1” vars=”ytid=knpDcW8wcS4&width=600&height=365&start=&stop=&rs=w&hd=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8405″ /]