Hur länge ska man vänta på ett erkännande i musikbranschen? Jag är kvinna. Det är tufft att vara kvinna om man vill vara […]
På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison