(Favorit i repris. Tidigare publicerad i maj 2011 på http://helandetankar.se) Människor. Alla dessa människor. Jag möter många i mitt jobb varje dag, individer […]
På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison