Den godhjärtade gör sig själv gott, den som är hård skadar sig själv.

| 0