Ingela Berger sjunger

En artist. Har dock ej varit med i Melodifestivalen. Ännu. Foto: Eva Brusk

Så många av oss hakar upp oss på andra människor och deras förehavanden. Vi är som de värsta skvallertanter ibland. Kända människor får ta den värsta kritiken. Vi riskerar ju oftast inte att de får veta vad vi tänker om dem, eftersom vi inte känner dem. Vi ser dem på teve och lyssnar på deras musik, och kan inte hålla inne med våra kommentarer om än det ena, än det andra. Melodifestivalen är ett typexempel. Vi skaffar oss snabbt våra favoriter och sätter igång att såga de andra. Somliga är tacksammare än andra att prata skit om, eftersom det tycks bli helt OK att göra det när flera tycker illa om samma artist.

Är det inte låten så är det kläderna eller urringningen. För att inte tala om deras privatliv. Det vet vi ju allt om. Media hjälper gärna till att få oss att fortsätta. Vi förfasar oss över dessa stackars människors uppförande på krogar och fester. Som om vi hade med saken att göra! Hur vet vi ens att det är sanningen vi får via media? Har vi verkligen inte något viktigare och intressantare att tala med varandra om när vi möts denna korta stund på jorden?

Hur skulle det vara om vi istället valde att respektera varje människa – artister och andra – för det de valt att vara och göra? Artisters musik och framförande är värt någon typ av erkännande även om inte alla kan uppskatta samma musikstil. Det är deras arbete vi sågar. De har lagt ner mycket svett och engagemang i det de gör. Ofta har de lagt ner hela sin själ för att ge oss sin musik. Är inte det värt åtminstone något?

Jag föreslår ett experiment. Nästa gång vi ser musiker och artister på TV eller live, då ska vi tänka oss att det är vi själva som står där och gör deras jobb. Vi ska tänka oss in i deras känslor. Och vi ska ge dem det de förtjänar – uppskattning för sitt arbete, vad vi än tycker om deras musik eller privatliv.

Samma sak gäller andra människor vi möter, folk som rör sig omkring oss. Vi dömer så snabbt ut andra, så fort vi ser en person tycks vi veta precis hur de är. “Jag känner den där sorten”, kan man få höra. Som om vi visste vad som finns i en människa.

Sådana tankar om andra kommer tillbaka till oss själva. Om vi vill nå framgång och lycka i livet måste vi arbeta bort sådant som sprider negativa energier.

När vi börjar sprida positiva energier förvandlar vi världen. Vi gör skillnad och vi mår bra eftersom vi öppnar oss och tillåter positiva energier att komma in i vårt eget liv.

Försök säga till dig själv: “Jag välsignar andra människor”. Det kan vara svårt att säga, men ju oftare vi säger det desto snabbare tror vi på det. Och när vi tror på det kommer vi att välsigna andra människor från hjärtat. Älska dem med en kärlek som gäller hela mänskligheten. Jag är en människa, därför älskar jag alla andra människor. Vi är ett. Vi är en helhet. Vi hör ihop och man kan inte vara likgiltig inför en annan människa.

Detta är förstås inte helt lätt, men det är ett beslut vi måste fatta. Vi måste stå för det och välja att tänka gott även om det ibland tar emot. Jag vet att det är bra för mig att göra så.

Säg nu till dig själv: “Jag väljer att se andra människors storhet”. Välj att se alla människor som stora andar som inom sig har enorma möjligheter. Alla bär på unika egenskaper som behövs och är värdefulla för andra. Att inse det och erkänna andras storhet gör att även du själv växer som människa.

Säg nu högt: “Jag talar gott om andra. Jag tänker gott om andra. Jag avstår från att döma. Jag undviker att ge andra dåligt samvete och skuldkänslor”. Att tänka gott och unna andra framgång förlöser dig och öppnar dig för mer glädje och framgång. När andra talar illa om andra – välj då att inte bidra negativt till konversationen. Det finns alltid något positivt att säga om en människa. Att personen ifråga är frånvarande ger mig ingen rätt att säga saker jag inte skulle sagt i hans/hennes närvaro. Jag vill välsigna och tala gott om andra. När jag gör det sprider jag positiva energier som i långa loppet kommer tillbaka till mig själv.

Nu något svårare: ” Jag unnar andra framgång”. När någon uppnått framgång inom något område gläder jag mig å den människans vägnar. Jag tänker att det är roligt och att hon/han har förtjänat det. Jag välkomnar andras glädje och framgång, eftersom jag strävar efter mänsklighetens välgång. När jag blir avundsjuk eller missunnsam låser jag mig själv och stänger de möjligheter till egen framgång som finns omkring mig. Genom att helhjärtat och ärligt unna andra gott öppnar jag upp för goda ting att komma in i mitt eget liv.

Och till sist: “Jag väljer att göra det som är gott även när andra inte kan se eller höra mig.” Andra människor ska kunna lita på mig, lita på att jag gör mitt bästa och håller det jag lovat. Om jag gjorde något annat när ingen ser bakom hörnet vore alla mina värderingar värda noll. Om jag menar det jag säger menar jag det även i det fördolda.

Dela om du håller med.

Tags:

Comments are closed

På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison