https://ingelaberger.se

Anneli Fromell från Branding Spirit har intervjuat mig för sin serie “Synlig”. Det är en konversation om mod, självkärlek och autenticitet. Läs intervjun här:

Synlig – en konversation om mod, själv-kärlek och autenticitet |.

Tags:

Comments are closed

På min YouTube-kanal:
  • “I have not failed. I have just found 10,000 ways that don’t work.” Thomas Edison